EKO AKTYWNI

EKO Aktywni to grupy wolontariackie, tworzące Lubuską Sieć Eko Aktywnych, które na co dzień zajmują się szeroko pojętą ekologią (ochrona środowiska, klimatu, prawa zwierząt, segregacja i ograniczenie odpadów itp.). Nasza strona skierowana jest do członków, opiekunów i animatorów takich grup w Województwie Lubuskim.

Na tej stronie EKO Aktywni mogą znaleźć informację o podejmowanych przez Lubuską Sieć Eko Aktywnych inicjatywach na rzecz ekologii w województwie lubuskim, prowadzonych konsultacjach społecznych, petycjach wystosowanych do lubuskich władz oraz o Lubuskim Forum Eko Aktywnych.

Strona została stworzona przez Fundację Rozwoju Holistycznego.

Strona powstała w ramach projektu „Sieć eko-aktywnych” dzięki dofinansowaniu z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.