Odwiedziny Eko-Wolontariuszy

Tuż przed końcem roku szkolnego odwiedziliśmy naszych Eko-Wolontariuszy, aby zebrać od nich podpisy na naszym banerze EKOLOGICZNIE AKTYWNI i przygotować ich do naszej eko-wystawy, z którą ruszymy już we wrześniu!