KONSULTACJE SPOŁECZNE

Poniżej przedstawiamy wyniki konsultacji społecznych, podczas których zachęcaliśmy do wypracowania wspólnego dialogu, zasad współpracy oraz polityki wspierania i rozwoju aktywizacji młodego pokolenia Lubuszan w działaniach proekologicznych.

Łącznie wysłaliśmy 25 petycji, w tym do Marszałek Województwa Lubuskiego, Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., Wójtów Gmin Województwa Lubuskiego oraz do Starostów Powiatowych Województwa Lubuskiego.

Poniżej przedstawiamy treści wypracowaych wspólnie z młodzieżą petycji oraz potwierdzenia ich nadania.