FORUM LFEA

W dniu 15.03.2022 odbyło się LUBUSKIE FORUM EKO AKTYWNYCH podczas, którego aktywizowaliśmy środowisko młodych eko- aktywnych do wspólnych działań na rzecz ekologi województwa lubuskiego. Nasi Prelegenci w swych wystąpieniach m.in. zachęcali uczestników do wypracowania wspólnego dialogu, zasad współpracy oraz polityki wspierania i rozwoju aktywizacji młodego pokolenia Lubuszan w działaniach proekologicznych.

Zobaczcie jak się bawiliśmy!!