Forum Lubuskiej Sieci Eko-Aktywnych

W dniu 15.03.2022 odbyło się LUBUSKIE FORUM EKO AKTYWNYCH podczas, którego aktywizowaliśmy środowisko młodych eko- aktywnych do wspólnych działań na rzecz ekologi województwa lubuskiego. Nasi Prelegenci w swych wystąpieniach m.in. zachęcali uczestników do wypracowania wspólnego dialogu, zasad współpracy oraz polityki wspierania i rozwoju aktywizacji młodego pokolenia Lubuszan w działaniach proekologicznych.

Zobaczcie jak się bawiliśmy!!

Lubuskie Forum Eko Aktywnych

Serdecznie zapraszamy wszystkie ekologicznie aktywne grupy wolontariackie na Lubuskie Forum Eko-Aktywnych, które odbędzie się 15.03.2022 w Gorzowie Wielkopolskim.

Podczas forum wystąpią prelegenci którzy w swych wystąpieniach m.in. będą zachęcać uczestników do wypracowania wspólnego dialogu, zasad współpracy oraz polityki wspierania i rozwoju aktywizacji młodego pokolenia Lubuszan w działaniach proekologicznych. Serdecznie zapraszamy!!

Sukces!!!

🎉❗❗Sukces❗❗🎉


Dzięki petycji, którą złożyliśmy do Starosty Międzyrzeckiego w ramach naszego projektu „Sieć eko-aktywnych” z Programu Aktywni Obywatele kwestia ochrony środowiska została wpisana do Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, a co najważniejsze podjęte zostaną konkretne działania, czyli zorganizowany zostanie konkurs, o który wnioskowaliśmy, z zakresu promowania aktywności obywatelskiej i postaw proekologicznych wśród młodzieży poprzez warsztaty tematyczne i działania dotyczące ochrony środowiska 😍 Na ten konkurs w 2022 r. starostwo przeznaczy 5000 zł ❗ Brawo „Lubuska sieć eko-aktywnych”, gdyż to wspólnie z młodymi wolontariuszami z sieci przygotowaliśmy petycję do Starostwa.

Konsultacje Społeczne

W dniu dzisiejszym wysłaliśmy 25 petycji do Władz Województwa Lubuskiego. Przedstawiamy wyniki konsultacji społecznych, podczas których zachęcaliśmy do wypracowania wspólnego dialogu, zasad współpracy oraz polityki wspierania i rozwoju aktywizacji młodego pokolenia Lubuszan w działaniach proekologicznych.

więcej informacji w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE

Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy starsze klasy Szkoły Podstawowej województwa lubuskiego z terenów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do udziału w projekcie Lubuska eko-sieć.

Celem projektu jest zintegrowanie szkolnych eko-aktywnych grup wolontariackich i utworzenie Lubuskiej Sieci Eko-Aktywnych by wspólnie działać w temacie szeroko pojętej ekologii w naszym województwie.

W ramach projektu zaprosimy eko-aktywne grupy na warsztaty, wspólnie przygotujemy kampanie o zasięgu wojewódzkim, zorganizujemy na terenie szkoły jednodniową eko-inicjatywę oraz zintegrujemy środowisko eko wolontariackie do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska.

W celu wyrażenia chęci uczestnictwa w projekcie zapraszamy do formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce KONTAKT