Lubuskie Forum Eko Aktywnych

Serdecznie zapraszamy wszystkie ekologicznie aktywne grupy wolontariackie na Lubuskie Forum Eko-Aktywnych, które odbędzie się 15.03.2022 w Gorzowie Wielkopolskim.

Podczas forum wystąpią prelegenci którzy w swych wystąpieniach m.in. będą zachęcać uczestników do wypracowania wspólnego dialogu, zasad współpracy oraz polityki wspierania i rozwoju aktywizacji młodego pokolenia Lubuszan w działaniach proekologicznych. Serdecznie zapraszamy!!