Sukces!!!

🎉❗❗Sukces❗❗🎉


Dzięki petycji, którą złożyliśmy do Starosty Międzyrzeckiego w ramach naszego projektu „Sieć eko-aktywnych” z Programu Aktywni Obywatele kwestia ochrony środowiska została wpisana do Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, a co najważniejsze podjęte zostaną konkretne działania, czyli zorganizowany zostanie konkurs, o który wnioskowaliśmy, z zakresu promowania aktywności obywatelskiej i postaw proekologicznych wśród młodzieży poprzez warsztaty tematyczne i działania dotyczące ochrony środowiska 😍 Na ten konkurs w 2022 r. starostwo przeznaczy 5000 zł ❗ Brawo „Lubuska sieć eko-aktywnych”, gdyż to wspólnie z młodymi wolontariuszami z sieci przygotowaliśmy petycję do Starostwa.