Konsultacje Społeczne

W dniu dzisiejszym wysłaliśmy 25 petycji do Władz Województwa Lubuskiego. Przedstawiamy wyniki konsultacji społecznych, podczas których zachęcaliśmy do wypracowania wspólnego dialogu, zasad współpracy oraz polityki wspierania i rozwoju aktywizacji młodego pokolenia Lubuszan w działaniach proekologicznych.

więcej informacji w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE