Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy starsze klasy Szkoły Podstawowej województwa lubuskiego z terenów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do udziału w projekcie Lubuska eko-sieć.

Celem projektu jest zintegrowanie szkolnych eko-aktywnych grup wolontariackich i utworzenie Lubuskiej Sieci Eko-Aktywnych by wspólnie działać w temacie szeroko pojętej ekologii w naszym województwie.

W ramach projektu zaprosimy eko-aktywne grupy na warsztaty, wspólnie przygotujemy kampanie o zasięgu wojewódzkim, zorganizujemy na terenie szkoły jednodniową eko-inicjatywę oraz zintegrujemy środowisko eko wolontariackie do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska.

W celu wyrażenia chęci uczestnictwa w projekcie zapraszamy do formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce KONTAKT